การฝึกอบรมทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2559เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2559

ผู้เขียน:  มาริษา มุขสมบัติ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:37 น.

 อ่าน 1,519

การฝึกอบรมและพัฒนาทักษาะภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทำโครงการ”การฝึกอบรมทักษาะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรจังหวัดให้มีองค์ความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารของจังหวัด ทีมงานผู้บริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการของราชการส่วนภูมิภาคส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาชาวแคนนาดา Mr.Warren Kreuger ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด