งานชุมนุมเครือข่ายสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานชุมนุมเครือข่ายสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ผู้เขียน:   จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 09:55 น.

 อ่าน 2,080

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดงาน งานชุมนุมเครือข่ายสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 17 กันยายน 2553 ณ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรและที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพและแนวคิดการใช้ที่ดินทำกินโดยสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีระยะเวลาดำเนินกี่ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 2555 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยรณรงค์สร้างแรงจูงใจให้บุคคลที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรมเล็งเห็นความสำคัญและสนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ ภายใต้หลักสูตรเฉพาะที่ให้การศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการฝึกทักษะ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด