เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:43 น.

 อ่าน 5,835

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ทุกจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เพื่อให้ประชาชนทราบดังต่อไปนี้

1. สาระโดยสรุปเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2. แผ่นพับพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3. แผ่นพับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและการคุ้มครองเยียวยา

4. แผ่นพับขั้นตอนการใช้สิทธิร้องเรียนและสิทธิอุทธรณ์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด