หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนชาวกรุงเก่า ร่วมพิฆาตยุงลาย เพื่อปลอดภัยจากโรคร้าย...ด้วยมาตรการ “5ส 3เก็บ 3โรค”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนชาวกรุงเก่า ร่วมพิฆาตยุงลาย เพื่อปลอดภัยจากโรคร้าย...ด้วยมาตรการ “5ส 3เก็บ 3โรค”

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:10 น.

 อ่าน 2,282

 

 

นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า
จากสถิติกระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 142,925 คน เสียชีวิต 141 ราย หากควบคุมไม่อยู่ จะส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้ ส่วนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในขณะนี้ระบาดมากที่ทวีปละตินอเมริกาและแถบแคริเบียน
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะบราซิลและโคลัมเบีย แม้ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยปีละไม่มากนัก แต่ต้องเฝ้าระวังตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศแจ้งเตือน โรคนี้อาการไม่รุนแรง
มักหายได้เอง แต่เป็นอันตรายในผู้หญิงมีครรภ์ ที่ส่งผลต่อเด็กในครรภ์ทำให้ศีรษะเล็ก
ไม่สมบูรณ์ สำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลาย มียุงลายเป็นพาหะนำโรคเช่นกัน ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 24 ราย ใน 8 จังหวัดทางใต้และภาคกลาง แม้พบผู้ป่วยไม่มากแต่ก็ต้องเฝ้าระวัง
เพราะเมื่อป่วยจะมีอาการปวดข้อ ปวดเมื่อยไปทั้งตัวส่งผลให้ทำงานไม่ได้ ไม่ทำให้ถึงตาย
แต่อาการป่วยจะเรื้อรังหลายเดือน

        วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือป้องกันไม่ให้ยุงกัด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในและ
นอกบ้าน หากจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคต้องระมัดระวังป้องกัน
ไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ทายาป้องกันยุง                                                  นพ.พิทยาฯ  กล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือประชาชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ทั้งในบ้าน รอบๆบ้านและในชุมชน ทั้งคนในครอบครัวและคนในชุมชนเอง ต้องช่วยกันค้นหา และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกัน ด้วยการดำเนินการ 5 ส  1.สะสาง เก็บข้าวของให้ปลอดโปร่ง 2.สะดวก จัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ 3.สะอาด การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้เรียบร้อย 4.สร้างมาตรฐาน คือ รักษามาตรฐาน 3 ส.แรกให้ดี และ
5.สร้างวินัย ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการ
ตามมาตรการ
3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ
เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อพิชิต 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค
โทร. 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่เว็บไซต์http://beid.ddc.moph.go.th

 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด