ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:39 น.

 อ่าน 1,467

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙  เรื่อง “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พระนครศรีอยุธยา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙  อีกทั้งเป็นการสืบสานวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี โดยมีกำหนดเวลาจัดงานระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเรือนไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกวันในเวลาราชการ  และกำหนดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารเรือนไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด 


คำค้นหา ป้ายประชาสัมพันธ์
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด