แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554

ผู้เขียน:  หน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14:10 น.

 อ่าน 2,961

ขอให้หน่วยรับตรวจ จัดเตรียมเอกสารด้านการเงิน-การบัญชี  ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ  ด้านการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่หน่วยตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบ นะคะ   หน่วยรับตรวจสามารถดูระยะเวลาการเข้าตรวจได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด