คาราวานแรงงานฟื้นฟูผู้ประสบภัย ถึงที่ ถึงใจ “เรา” ไม่ทิ้งกัน ณ วัดผึ่งแดด ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คาราวานแรงงานฟื้นฟูผู้ประสบภัย ถึงที่ ถึงใจ “เรา” ไม่ทิ้งกัน ณ วัดผึ่งแดด ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13:50 น.

 อ่าน 2,675

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาซึ่งได้ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใยช่วงที่ผ่านมาของ บริษัทเปอริเอ้วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด กิจการผลิตน้ำแร่     และน้ำดื่มในเครือ บริษัท เนสท์เล่ประเทศไทย  ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตน้ำสู่ ตลาดโลกแห่งหนึ่ง ที่ตั้งโรงงาน ณ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในเวลา  13.45 น. กองคาราวานกระทรวงแรงงานฟื้นฟูผู้ประสบภัย  ถึงที่ ถึงใจ “เรา” ไม่ทิ้งกัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  เคลื่อนขบวนออกจากบริเวณหน้าบริษัทเปอริเอ้วิทเทลฯ  ไปยังวัดผึ่งแดด  ตำบลทับน้ำ  อำเภอบางปะหัน 

ในเวลา  14.00 น.  ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ  สำนักงานพัฒนาชุมชน  สำนักงานการค้าภายใน  กศน.อำเภอบางปะหัน  และองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ  จัดกิจกรรมให้บริการแก่ผู้ประสบภัยทั้งประชาชนทั่วไป เด็กนักเรียน พระสงฆ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในระยะที่ผ่านมา  ณ วัดผึ่งแดด ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน โดยหน่วยงานภาครัฐลงไปถึงพื้นที่  เพื่อเป็นแรงใจรับรู้ถึงปัญหา  เป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งหวังที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพทั้งด้านความเป็นอยู่  ทั้งการช่วยเหลือในรูปแบบเงินชดเชยช่วยเหลือ  ทุนการศึกษา  ชุดเวชภัณฑ์ต่าง ๆ   การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำมาหากิน  เช่น  บริการซ่อมรถจักรยานยนต์   เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร  การจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า สินค้า OTOP ในการอุปโภค-บริโภคราคาถูก  เพื่อการลดทอนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นลงไป  และเตรียมความพร้อมของสภาพทางร่างกายและจิตใจพร้อมกลับสู่การสร้างตนสร้างอาชีพต่อไป  ไม่ว่าจะเป็น การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพ เช่นการทำข้าวเกรียบปากหม้อ  การทำผ้าบาติก  การทำของที่ระลึกจากวัตถุดิบตามธรรมชาติของท้องถิ่นคือผักตบชวา  การให้บริการจัดหางานและรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน   ปรึกษาปัญหาแรงงาน ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

นายเฉลิมชัยฯ มุ่งมั่นว่ากระทรวงแรงงานจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนในการลงมาถึงที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการ  รับรู้ถึงใจผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหายจากภัยธรรมชาติครั้งนี้  ซึ่งภาครัฐทั้งกระทรวงแรงงานและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “เรา” ร่วมกันมาเพื่อหวังช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังน้ำลด มีปัญหาเราจะไม่ทิ้งกัน ร่วมก้าวผ่านพ้นวิกฤติกลับสู่การดำรงชีพ-การมีงานทำต่อไป
     
 ที่มาของข่าว เว็บไซต์กระทรวงแรงงานhttp://www.mol.go.th/anonymouse/content/infocus/12738


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด