๑๓ ม.ค. ๕๔ จังหวัดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด จัด Thank you party cowboy night เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๓ ม.ค. ๕๔ จังหวัดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด จัด Thank you party cowboy night

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:09 น.

 อ่าน 2,470

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง “เมืองมรดกโลก” เป็นประจำทุกปี ซึ่งงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา  มรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2553  ได้จัดเสร็จสิ้นลงแล้ว ระหว่างวันที่  10-19  ธันวาคม 2553  ที่ผ่านมา มีกิจกรรมมากมาย อาทิ  (1) การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  (2)การจัดแสดงแสง-เสียง และการจำลองบรรยากาศหน้างานสมัยกรุงศรีอยุธยา (3) การจัดกิจกรรมตลาดน้ำ (4)การแสดงเวทีกลาง  ที่มีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน   การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักเรียนนักศึกษา  และประชาชนทั่วไป    การประกวดธิดากรุงเก่า(พ่อดุ ลูกสาวสวย) การประกวดธิดาช้าง   การเดินแบบผ้าขาวม้า (5) จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน”  (6)  มหกรรมอาหารอิ่มอร่อยอยุธยา (7) ออกร้านกาชาดและการออกสลากกาชาด(8)กิจกรรมรถไฟพ่วง         

เพื่อขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้งานนี้สำเร็จไปได้อย่างดี  นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ นางวาสินี  ผิวผ่อง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จึงได้ร่วมกันจัดงานThank you party cowboy night  ขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 13 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. โดยปีนี้ได้จัดเป็นสไตล์คาวบอย  เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่อากาศกำลังหนาวเย็น  และสร้างสีสรรด้วยการให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายแบบคาวบอย  และร่วมรับประทานอาหาร  ขับร้องเพลงบนเวทีที่ประดับประดาอย่างสวยงาม  พร้อมชมการแสดงต่างๆ อีกมากมาย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด