เชิญชวนบุคลากรและประชาชนทั่วไป ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญชวนบุคลากรและประชาชนทั่วไป ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้เขียน:  ธนวรรณ กระจ่างธรรม จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11:37 น.

 อ่าน 2,313

     ขอเชิญใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็ยไซต์ www.thailocaladmin.go.th เพื่อสื่อสาร แจ้งข่าวสาร และเสนอความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

     1. เมนู "สายตรง สถ." เป็นช่องทางสำหรับให้บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สอบถามข้อสงสัย

     2. เมนู "ศูนย์ดำรงค์ธรรมท้องถิ่น" เป็นช่องทางสำหรับให้ประชาชนทั่วไป บุคลากรแจ้งข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด