ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556

ผู้เขียน:  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:48 น.

 อ่าน 4,441

ด้วยสถาบันพระปกเกล้าขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

     ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

     ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้า ด้านการส่งเสริมสันติสุขและความสมานฉันท์

     ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม

ซึ่งสถาบันฯเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดการสมครสามารถดูได้จาก www.kpi.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด