เปลี่ยนแบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปลี่ยนแบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

ผู้เขียน:  อดุลย์ เมืองหมุด จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 09:18 น.

 อ่าน 4,078

นางพัชรนันท์ พันธุ์พิริยะ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำให้แบบฟร์อมการยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวเปลี่ยนแปลง โดยประกาศเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  คนต่างด้าว/นายจ้าง หรือผู้รับมอบอำนาจในการยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๑ อาคาร ๗ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๑ ๓๙๕๖-๗

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด