ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ผู้เขียน:  อดุลย์ เมืองหมุด จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 14:44 น.

 อ่าน 3,141

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โอเต็ล ชั้น๒ ตำบลธนู  อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนนายจ้างหรือผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย  ตำบลคลองสวนพลู  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๑ ๓๙๕๖-๗ ทุกวันเวลาราชการ รับจำนวนจำกัด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด