ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08:59 น.

 อ่าน 3,645

สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดฝึกอบรม หลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน" ในวันพุทธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบและส่งไปยังสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรสารหมายเลข 0 2375 4720 ภายในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด