ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08:48 น.

 อ่าน 3,443

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้

1."การพัฒนาภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จในการทำงาน"

2."เคล็ดลับการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน"

3."เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์แบบ 360 องศาในที่ทำงาน"

4."การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21"

5"การสอนงานเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ"

6.การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน"

7.มิติใหม่ของการบริหารงานห้องสมุดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

8."การตลาดภาครัฐ:สำหรับข้าราชการยุคใหม่"

9.การสื่อสารกลยุทธ์เชิงบูรณาการเพื่อองค์การแห่งชัยชนะ"

รายละเอียดการฝึกอบรมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด