ประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมฯ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมฯ

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09:56 น.

 อ่าน 4,767

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้

        ๑. ระบบลงข่าวจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

        ๒. การเขียนผังความคิด และสรุปย่อ ด้วยโปรแกรม Mind Manager 

     ๓. การสร้างและใช้ Facebook อย่างสร้างสรรค์ในสังคมออนไลน์  

     ๔. การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Proshow Gold 

        ๕. การสร้างเอกสารออนไลน์

      มีผู้ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร ตามรายชื่อที่แจ้ง  สำหรับใบประกาศฯจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่หน่วยงาน  หวังว่าจะถึงมือของผู้ผ่านการอบรมอย่างช้าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้

*** กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม   หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งแก้ไขโดยด่วน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐-๓๕๓๓-๕๖๖๕ ต่อ ๒๖****

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด