ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 16:26 น.

 อ่าน 2,988

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                 ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2553                            ณ อาคาร 100ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา     จำนวน 3 หลักสูตร

รายละเอียดการอบรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.

รุ่นที่ 1

     -  หลักสูตรที่ 1 เรื่องการติดตามผลแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องอบรม 31108 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

     -  หลักสูตรที่ 2 เรื่องระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ณ ห้องอบรม 31121 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.

รุ่นที่ 2

     -  หลักสูตรที่ี 3 เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์จังหวัีด ณ ห้องอบรม 31121 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                                                                  

  สำนักงานจังหวัด                                                                                              กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร                                                           โทรศัพท์ 0-3533-5665 กด 6


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด