สสจ. กรุงเก่า่ : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร,ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลำดับที่ 53 / นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นพ.รัตนชัย จุลเนตร อดีตนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 21 / นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ อดีตรักษาราชการนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 24 / นพ.รวินันท์ ศิริกนกวิไล อดีตนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 12 / นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา / นายวรพจน์ ด่านชัยวิจิตร ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า่ : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร,ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลำดับที่ 53 / นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นพ.รัตนชัย จุลเนตร อดีตนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 21 / นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ อดีตรักษาราชการนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 24 / นพ.รวินันท์ ศิริกนกวิไล อดีตนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 12 / นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา / นายวรพจน์ ด่านชัยวิจิตร ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:38 น.

 อ่าน 2,837

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร,ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลำดับที่ 53 / นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นพ.รัตนชัย จุลเนตร อดีตนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 21 / นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ อดีตรักษาราชการนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 24 / นพ.รวินันท์ ศิริกนกวิไล อดีตนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 12 / นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา / นายวรพจน์ ด่านชัยวิจิตร  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด