ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งและหลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งและหลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย

ผู้เขียน:  ชิชนาฏ ศารทประภา จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14:23 น.

 อ่าน 1,442

สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งแบบต่อเนื่อง จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่7

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 5 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่สำคัญของการจัดการความขัดแย้ง โดยนำกระบวนการมีส่วนร่วมและการเจรจาไกล่เกลี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mof.go.th/rule/pictur/2615_doc.pdf


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
เข้าชมล่าสุด