ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขณะนี้มีรายการประชุม จำนวน 159 รายการ แสดงหน้าละ 60 รายการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
รายงานการประชุมกรมการจังหวัดย้อนหลัง
วันที่ประชุม รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 - - -
การประชุมครั้งที่ 4/2567 วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 3/2567 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 2/2567 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 12/2566 วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 11/2566 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 10/2566 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 9/2566 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 8/2566 วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 7/2566 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 6/2566 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 5/2566 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 3/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 - วาระการประชุม รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - วาระการประชุม รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 - วาระการประชุม รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 12/2565 วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 11/2565 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 10/2565 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - วาระการประชุม รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 9/2565 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 8/2565 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 7/2565 วันพุธที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 6/2565 วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 6/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 12/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 11/2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 9/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - วาระการประชุม รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 9/2562 วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 - - รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 6/2562 วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - วาระการประชุม รายงานการประชุม