เผยแพร่กฎบัตร เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่กฎบัตร

ผู้เขียน:  หน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15:36 น.

 อ่าน 2,978

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำกฎบัตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจมีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎบัตรที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด