แนวทางการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนวทางการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีฯ

ผู้เขียน:   จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:08 น.

 อ่าน 1,978

    แนวทางการดำเนินงานภายหลังจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้แล้ว

โดยให้รัฐนตรีทุกท่านระมัดระวังในการดำเนินเรื่องดังต่อไปนี้

 

1. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีรูปภาพของรัฐมนตรีปรากฏอยู่

ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ควรจะปลดป้ายหรือยกเลิกโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทั้งหมด

เว้นแต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ ในฐานะรัฐมนตรี

2. การใช้รถประจำตำแหน่งและเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่มิได้ใช้

ในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรี

3. การให้สัมภาษณ์รายการวิทยุและโทรทัศน์และการรับเชิญไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆ

ในรายการที่ทางหน่วยงานราชการซื้อเวลาไว้หรือจัดขึ้น ยกเว้นรายการที่สถานีวิทยุหรือโทรทัศน์

ที่มิใช่กิจการของรัฐทำขึ้นเอง

 

          ดังนั้นเพื่อมิให้การปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายบุคคลเป็นการกระทำอันต้องห้าม

ตามระเบียบและกฎหมาย จึงให้หน่วยงานตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมติดังกล่าว 

ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด