โครงการ "ทำดีถวายพ่อ ฟื้นฟูอยุธยา"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ "ทำดีถวายพ่อ ฟื้นฟูอยุธยา"

ผู้เขียน:  บังอร ไกรนิยม จาก สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 14:49 น.

 อ่าน 4,485

โครงการ "ทำดีถวายพ่อ  ฟื้นฟูอยุุธยา"  (ฟื้นฟูศาสนสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบอุทกภัย)  ระยะที่  ๒  ณ วัดดุสิดาราม  ตำบลหันตรา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันอังคารที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  นำทีมโดยนางสาวลดาวัลย์  เผ่าภิญโญ  นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยทำความสะอาด บริเวณรอบวัดและโบสถ์ และมอบเงิน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) มอบแด่เจ้าอาวาสเพื่อนำมาใช้จ่ายในการทาสีวัด  และมอบหนังสือ "รอบรู้เรื่องที่ดิน" และ "คำแนะนำประชาชน" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มาทำบุญที่วัด

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด