น้ำท่วมสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น้ำท่วมสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  บังอร ไกรนิยม จาก สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:21 น.

 อ่าน 3,044

 สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม เนื่องจากคันดินกั้นน้ำรอบเกาะเมืองพังทลาย เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๓๐ น. ทำให้ภายในและโดยรอบสำนักงานที่ดินฯ มีน้ำท่วมสูง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๑๘๑ ๙๒๒ ๓๑๒๖ และ ๐๘๐ ๖๖๔ ๓๙๔๒ นายสุธรรม หนูงาม  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ที่นอน อาหาร น้ำดื่ม มาให้อย่างสม่ำเสมอ  และกรมที่ดินได้บริจาคเรือ เสื้อชูชีพ ยาสามัญประจำบัาน ไฟฉาย และมุ้ง เพื่อเป็นขวัญและำกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ดูแลทรัพย์สินภายในสำนักงานที่ดินฯ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด