ขอเชิญข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17:25 น.

 อ่าน 2,458

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ “สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ” รุ่นที่ 4 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ/พนักงานที่ยังปฏิบัติราชการอยู่ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติราชการให้เป็นผลดีแก่ส่วนราชการและระบบราชการโดยรวม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างข้าราชการ เพื่อสัมพันธภาพและสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นข้าราชการที่ดี กลุ่มเป้าหมายข้าราชการ/พนักงาน อายุไม่เกิน 59ปี  ที่สนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมโครงการคนละ 14,500 บาท โดยโครงการฯ มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14 19 พฤษภาคม ๒๕๕5 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด