สสจ.อย.: เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชมุวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียกลางของสมาคมแพทย์สตรีสากลครั้งที่ 6 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.อย.: เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชมุวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียกลางของสมาคมแพทย์สตรีสากลครั้งที่ 6

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 10:40 น.

 อ่าน 4,333

เนื่องด้วยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระัดับภูมิภาคเอเีชียกลางของสมาคมแพทย์สตรีสากลครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเีีรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด