โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17:31 น.

 อ่าน 5,033

        ด้วยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญงาน - อาวุโส ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การปกครองท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ผู้บริหาร บุคลากร และพนักงานของรัฐ/บุคลากรในสังกัดสถาบันศึกษา และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยชำระค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (เป็นค่าดำเนินการฝึกอบรม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง) ในวันลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558  ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมให้ส่งรายชื่อมายังมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-241-3839 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โทร.02-2432750 หรือ 089-7995624 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด