ผู้ว่าฯ อยุธยา บรรยายพิเศษในหัวข้อ"บทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าฯ อยุธยา บรรยายพิเศษในหัวข้อ"บทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด"

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 14:55 น.

 อ่าน 2,033

          วันนี้ (๒๕ มิ.ย.๕๕)  นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่อง บทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยรุ่นที่ ๑๕  ของสำนักงาน ก.พ.  ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการของส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ  พนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน  ผู้มีศักยภาพสูงและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๓๓ คน โดยได้มาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิ.ย.๕๕ นี้


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด