ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:25 น.

 อ่าน 2,459

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนรุ่นละ 25-30 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้ 1.หลักสูตร "การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ"รุ่นที่ 26วันที่6-10 สิงหาคม 2555 ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 9,000บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 2.หลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่'รุ่นที่ 15วันที่14-15 สิงหาคม 2555 ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 4,800บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2555 3.หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถะผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา "วันที่15-17 สิงหาคม 2555 ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ4,800บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2555 4.หลักสูตร "การสื่อสารเชิงบวกเพื่อการประสานงาน"รุ่นที่ 4 วันที่ 20 สิหาคม 2555 ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ2,600บาท หมดเขตการรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2555 5.หลักสูตร "การพัฒนาขีดความสามารถในการนำเสนอด้วยวาจาอย่างมืออาชีพ"รุ่นที่9วันที่21-24 สิงหาคม 2555 ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 7,600บาท หมดเขตการรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2555 6.หลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในองค์"รุ่นที่ 8วันที่27-28 สิงหาคม 2555 ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ4,800บาท หมดเขตการรับสมัครวันที่ 17 สิงหาคม 2555 7.หลักสูตร "9Q's สำหรับนักบริหารสมัยใหม่รุ่นที่ 5 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ4,800บาท หมดเขตการรับสมัครวันที่ 17 สิงหาคม 2555  สามารถส่งใบสมัครได้ที่โทรสารหมายเลข(02-375-4720) หรือสมัครได้ที่www.training.nida.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด