สา'สุขกรุงเก่า : หมอใหญ่กระตุ้นประชาชนล้างมือครบ 7 ขั้นตอนเนื่องในวันล้างมือโลกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สา'สุขกรุงเก่า : หมอใหญ่กระตุ้นประชาชนล้างมือครบ 7 ขั้นตอนเนื่องในวันล้างมือโลก

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14:49 น.

 อ่าน 3,726

นพ.สมพงษ์ บุญสืบชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ขึ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยทั่วโลก

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) จึงเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันโรค อาทิ ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร เตรียมอาหาร หรือปอกผลไม้ หลังการใช้ห้องน้ำหรือห้องส้วม หลังการไอจาม หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการล้างมือ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและเหมาะสม

แม้ว่าปัจจุบันประชาชนจะให้ความสำคัญต่อการป้องกันโรคในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการใช้ผ้าปิดจมูก ถุงมือ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยต่างๆ อาทิ สบู่ฆ่าเชื้อ สเปรย์ฆ่าเชื้อ แล้วก็ตาม แต่การป้องกันโรคที่ดีที่สุดและทำได้ง่ายที่สุดคือ การล้างมือ ข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กๆ ที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ต้องเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึงราว 3.5 ล้านคน และจากโรคปอดบวมอีก 2 ล้านคน ซึ่งการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ถูกวิธีจะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง 50% และจากโรคปอดบวมได้ประมาณ 25% และผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังพบว่า การล้างมืออย่างถูกวิธีเพียง 15 วินาทีเท่านั้น จะสามารถลดเชื้อโรคได้ถึง 90%

วิธีการล้างมือที่ถูกต้องนั้น มีด้วยกัน 7 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1. ฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 7. ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง การล้างมือด้วยวิธีการดังกล่าวนี้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี ซึ่งหากประชาชนล้างมือด้วยสบู่ครบ 7 ขั้นตอนก็จะทำให้การเป็นวิธีการในแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพ การล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารหรือหลังการใช้ห้องน้ำจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่าการฉีดวัคซีนหรือการใช้ยารักษา

ดังนั้น จึงควรปลูกฝังการสร้างสุขอนามัยที่ดี โดยให้เด็กๆ ได้รู้จักวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และมีการปฏิบัติเป็นประจำ เพื่อให้เกิดนิสัยรักสุขภาพทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือสถานที่อื่นๆ ที่ไปร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองควรย้ำเตือนบุตรหลานให้ระลึกเสมอว่าอย่าลืม ล้างมือทุกครั้ง เพื่อหยุดยั้งเชื้อโรค


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด