ประชุม ครม.และข้อสั่งการจังหวัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุม ครม.และข้อสั่งการจังหวัด

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:46 น.

 อ่าน 14,626
ประเด็นข้อสั่งการฯ ผลการดำเนินงาน
 เดือนมกราคม ๒๕๕๙
วันที่ 26 มกราคม 2559
วันที่ 12  มกราคม 2559 ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 มกราคม 2559
 เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
วันที่ 29 ธันวาคม 2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 ธันวาคม 2558  
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
 เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
 เดือนตุลาคม ๒๕๕๘
วันที่ 27 ตุลาคม 2558
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 ตุลาคม 2558
 เดือนกันยายน ๒๕๕๘
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
 เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
 เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันที่  ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
วันที่  ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
เดือนเมษายน ๒๕๕๘
วันที่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๘
วันที่  ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๘ ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่  ๗ เมษายน  ๒๕๕๘
เดือนมีนาคม ๒๕๕๘
วันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๘
วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๘
วันที่  ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๘
วันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เดือน มกราคม ๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗ และวันที่ ๖ ม.ค. ๕๘

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด