ที่ อย 0016.3/ว 16685 เรื่องพิธีวางพุ่มดอกไม้สด สักการะเนื่องในวัน "ฉลองชัยชนะพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปี พ.ศ. 2553เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ อย 0016.3/ว 16685 เรื่องพิธีวางพุ่มดอกไม้สด สักการะเนื่องในวัน "ฉลองชัยชนะพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปี พ.ศ. 2553

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 16:25 น.

 อ่าน 2,677

ที่ อย 0016.3/ว 16685 เรื่องพิธีวางพุ่มดอกไม้สด สักการะเนื่องในวัน "ฉลองชัยชนะพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปี พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด