ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:24 น.

 อ่าน 3,637

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ "การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา สีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด