สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

ผู้เขียน:  อำภาภรณ์ แม้นชื่น จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:40 น.

 อ่าน 2,651

 

สสค.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

                   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายวรรณรัตน์  ศรีสุขใส)  จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้   ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุมอัมโบ  วัดคริสต์ประจักษ์เกาะใหญ่  หมู่ที่  6 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 50 คน  เพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงการใช้    แรงงานเด็ก  การค้ามนุษย์ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรม   พ.ศ. 2547

 

 

...................................................


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด