จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:28 น.

 อ่าน 1,558

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ส่งสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวด ๔  เนื่องจากมีผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นระบบ  และสืบเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) จากสำนักงาน ก.พ.ร. 

ในการสมัครเพื่อรับรางวัลดังกล่าว  จังหวัดโดยคณะทำงานหมวด ๔ ซึ่งมีนางสาวสุวิมล  คงเศรษฐกุล  สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหัวหน้าคณะทำงาน  จะได้จัดประชุมคณะทำงานจาก ๓๓ ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๗ ชั้น 

นอกจากนี้ คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ หมวด ๔ จากสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะไปเข้ารับการอบรมการจัดทำเอกสารรายงานผลการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประกอบการสมัครรางวัล ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เพื่อสามารถส่งเอกสารได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ศกนี้


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด