งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:16 น.

 อ่าน 29,930
รัฐบาลจัดงานแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  3 ตุลาคม  2556
 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 – 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวและมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน มูลนิธิและสมาคมต่างๆ จำนวน 89 หน่วยงาน

                 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556  ซึ่งรัฐบาลได้จัดงานฉลองพระชันษา เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณให้ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติทุกประการ ทั้งงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และให้ชื่อการจัดงานเป็นภาษาไทยว่า “งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013” ระยะเวลาการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากวันที่ 21 เมษายน 2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ 2 รอบ หรือ 24 ปี แห่งการได้รับพระราชทานสถาปนา    และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2556 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการคือ
- การจัดสร้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
- จัดสร้างหอจดหมายเหตุ วชิรญาณ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร 
การจัดทำเข็มที่ระลึกงาน ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และเข็มดังกล่าวจะมีจำหน่ายให้ประชาชนได้จัดเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ราคาเข็มละ 300 บาท

ติดต่อขอซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 เป็นต้นไป รายได้สมทบทุนมูลนิธิ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร” สอบถามได้ที่โทร 0 2281 7233 หรือ 0 2281 7224

กำหนดการจัดงานและกิจกรรมพิเศษฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2556 

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน พิธีบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 100 ปี ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2556 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
พิธีบำเพ็ญพระกุศลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2556 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 
ถวายภัตตาหารเช้า ณ ห้องรับรอง พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป  ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 06.00 น. ณ ถนนพระสุเมรุ วัดบวรนิเวศวิหาร 
การบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
การจัดประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม 
การเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคารมนุษยนาค
วิทยาทาน และนิทรรศการ “พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร ณ อาคารมหาวิทยาลัย มหามงกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 18.00 น. ซึ่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานพร้อมชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ “พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร”

- การลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในการฉลองพระชันษา 100 ปี ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารและในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ทูลถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

ท้ายนี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ ซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี ราคาเข็มละ 300 บาท เพื่อร่วมสมทบทุน “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร” และไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด เป็นวัดหรือบ้าน ก็ร่วมกันปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชา เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระกุศลต่อพระองค์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด