เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดสร้างองค์จำลองพระอุบาลีมหาเถระ พิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาภิเษกองค์จำลองพระอุบาลีมหาเถระเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดสร้างองค์จำลองพระอุบาลีมหาเถระ พิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาภิเษกองค์จำลองพระอุบาลีมหาเถระ

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:51 น.

 อ่าน 1,880

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะประธานคณะทำงานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัดธรรมาราม (พระอุบาลีมหาเถระ) จัดงานแถลงข่าวการจัดสร้างองค์จำลองพระอุบาลีมหาเถระและพิธีพุทธาภิเษกองค์จำลองพระอุบาลีมหาเถระ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอง ๒๖๐ ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา กำหนดจัดงานในวันพฤหัสดบีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด