จ.พระนครศรีอยุธยา จัดงานมหกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา จัดงานมหกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:21 น.

 อ่าน 1,399
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะจัดงานมหกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้แนวคิด “มหกรรมแก้จนสร้างคน สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” และ ”แนวคิด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดย นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายประมวล  มุ่งมาตร พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมเปิดงาน
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตนเองให้แก่ครัวเรือนและเพื่อให้ครัวเรือนตระหนักและเรียนรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างมีทิศทางและเพื่อสร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจนโดยสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าเพิ่มรายได้ขยายโอกาส สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในงาน  มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา  การเสวนา การจัดนิทรรศการ การสาธิตอาชีพ  

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด