งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุูุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุูุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน:  อัญญารัตน์ สนธิ จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:38 น.

 อ่าน 1,657


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด