กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๒ ปีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๒ ปี

ผู้เขียน:  เฉลิมชัย แม้นทอง จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:53 น.

 อ่าน 4,635

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๒ ปี

มุ่งพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สร้างสหกรณ์มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยบัญชี

 

 

          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๒ ปีแห่งการสถาปนา จัดประชุมสัมมนา“บัญชีมีคุณภาพ สหกรณ์มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง” ชูแนวคิด “Road to Quality” ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของธุรกิจสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกร เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยการทำบัญชี รู้รับ รู้จ่าย มีเงินออม เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน พร้อมจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่างๆ โดยมีนายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

          นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนางานมาอย่างมีคุณภาพเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน  และจากการที่ได้ชมนิทรรศการก็ทำให้ทราบว่ากรมฯ ได้มีการพัฒนางานสอบบัญชีและงานส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการบัญชี มีการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีเพื่อช่วยงานสอบบัญชี และพัฒนาเครื่องมือเตือนภัยต่างๆ เพื่อช่วยให้สหกรณ์ได้ทราบว่า สหกรณ์ได้ดำเนินการเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงด้านใดบ้าง และควรจะปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ และยังเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่จะช่วยให้เกษตรกร รู้ต้นทุนในการประกอบอาชีพ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นให้เป็นปีแห่งการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพใน 2 ระดับ หรือที่เรียกว่า Q2   โดย Q แรก มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพงานสอบบัญชีเพื่อให้เกิดสหกรณ์คุณภาพ (Quality Cooperative) และQ ที่ 2 มุ่งเน้นงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลเพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ(Quality Community)  นับว่าเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคงกับภาคเศรษฐกิจที่เป็นฐานรากของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

อ่านข่าวทั้งหมด ที่ PDF ไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด