การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก)

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:12 น.

 อ่าน 2,018

              

              สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต     ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก)  ปี 2557    ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน     ตำบลสิงหนาท  นิคมการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน  อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ครั้งที่ 1 ในวันที่   30 เมษายน 2557


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด