โครงการคลีนิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๗ ณ บริเวณวัดหนองปลาดุก ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการคลีนิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๗ ณ บริเวณวัดหนองปลาดุก ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:04 น.

 อ่าน 2,080
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ บริเวณวัดหนองปลาดุก ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ
การจัดงานในวันนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงขอพระราชทานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และได้พระราชทานให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดเปิดโครงการดังกล่าวในวันนี้ กิจกรรมการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกดิน คลินิกชลประทาน และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบการให้บริการเคลื่อนที่ด้วยการจัดนิทรรศการและการบริการแก้ไขปัญหา ด้านการผลิตทางการเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้ ประมาณ 500 คน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด