โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:41 น.

 อ่าน 5,675

          ด้วยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโครงการอบรมหลักสูตร“ผู้นำยุคใหม่”สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญงานและอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป

ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 คน ในวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม

2557 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 5,900 บาทโดยชำระผ่านช่องทางที่ระบุในเอกสารหรือ

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.00 - 9.00 น. ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล 

จังหวัดอุดรธานี และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้จากต้นสังกัด

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด