การประชุม คณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ครั้งที่ 4/2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุม คณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ครั้งที่ 4/2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:15 น.

 อ่าน 3,613

วันนี้ (1 ธ.ค.57) เวลา 15.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2557 และ คณะ
กรรมการจัดงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2557 และคณะทำงานพิจารณารูปแบบการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2557 ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
*-คณะอนุกรรมการฝ่านสถานที่ (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
  -การแบ่งโซนกิจกรรมต่างๆ
*-คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ (วัฒนธรรมจังหวัด)
  -กำหนดการบวงสรวงวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 08.09 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
  -กำหนดการพิธีเปิดงานวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยให้อำเภอจัดขบวนของดี 16 อำเภอ เข้าร่วมพิธี
*-คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์จังหวัด)
*-คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม (สำนักงานจังหวัด)
  -ประธานเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
  -การเชิญแขกผู้มีเกียรติ
  -การรับรองและดูแลแขกผู้มีเกียรติ
  -ของที่ระลึกสำหรับแขกผู้วีเกียรติ
*-คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร (ตำรวจภูธรจังหวัด)
  -การจัดการจราจร
  -การรักษาความปลอดภัย
  -สถานที่จอดรถ/ค่าที่จอดรถ
*-คณะอนุกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล (สาธารณสุขจังหวัด)
  -จำนวนหน่วยพยาบาลและสถานที่ตั้งหน่วย (กองอำนวยการ, สถานที่จัดแสดงแสงเสียง, จุดแตงตัวนักแสดง, ขบวนแห่พิธีเปิด)
*-คณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ (ขนส่งจังหวัด)
  -การจัดรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวช่วงการจัดงานฯ
2.คณะกรรมการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (วัฒนธรรมจังหวัด)
  -กำหนดการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.39 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
3.คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงแสง-เสียงและการจำลองบรรยากาศหน้างานสมัยกรุงศรีอยุธยา (ตลาดย้อนยุค)
  -ด้านสถานที่ บริเวณการจัดแสดงแสง-เสียง การจัดตั้งอัศจรรย์ (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
  -ด้านการจัดแสดงแสง-เสียง, โถงพักคอย (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
4.ตลาดย้อนยุค (ททท.สนง.อย.)
  -สถานที่  -รูปแบบการจัดกิจกรรม
5.มหกรรมไก่ชนไทย (สมาคม สมาพันธ์ไก่ชนไทย)
  -สถานที่  -รูปแบบการจัดกิจกรรม
6.กิจกรรมถนนกินเส้น (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
  -สถานที่  -รูปแบบการจัดกิจกรรม
7.กิจกรรมลานวัฒนธรรม (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
  -สถานที่  -รูปแบบการจัดกิจกรรม
8.กิจกรรม "สานสัมพันธ์อยุธยาสู่อาเซียน" (สำนักงานจังหวัด)
  -สถานที่  -รูปแบบการจัดกิจกรรม
9.นิทรรศการด้านการเกษตร (เกษตรจังหวัด)
10.กิจกรรม "มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน คืนความสุขสู่ประชาชน" ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558 (พาณิชย์จังหวัด)
11.กิจกรรมบูธอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมจังหวัด)
12.บูธผู้สนับสนุนการจัดงานฯ (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
13.ร้านกาชาด/การแแกสลากการกุศลพิเศษ (เหล่ากาชาดจังหวัด)
14.คณะกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน "ผลิตภัณฑ์ชุมชน" (พัฒนาชุมชนจังหวัด)
15.เวทีกลาง (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
  -กิจกรรมแสดงดนตรีพื้นบ้าน/รำวงย้อนยุค (อำเภอนครหลวง)
  -กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอบางปะอิน)
  -กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงทองฉลองอยุธยามรดกโลก (สพป.อย.1)
  -กิจกรรมประกวดธิดายอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก (เทศบาลเมืองอโยธยา)
16.กิจกรรมรถไฟพ่วง (เสมียนตราจังหวัด)
17.กิจกรรม "ลูกทุ่งแสนสุข" (ที่ทำการปกครองจังหวัด)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด