การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:08 น.

 อ่าน 2,285

วันนี้ (23 ธค.57) เวลา 15.00 น.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องรับรอง ชั้น1 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องเพื่อทราบ  
1.คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3290/2557 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องเพือพิจารณา
1.พิจารณาแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
-ส่วนที่ 1 บทนำ
-ส่วนที่ 2 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด
-ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
-ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
-ส่วนที่ 5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด