ประชุมกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:34 น.

 อ่าน 2,508

วันนี้ (26 ธ.ค.57) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2557  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ได้รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" รับมอบเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว และเรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดฯ ทำพิธีมอบประกาศ กับผู้ได้รับเครื่องหมาย จำนวน 7 ราย
1.นางแก้วตา  เทพมาลี        ตำแหน่งเดิม           ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้
2.นางรัชนี  ตันปิ่นเพชร        ตำแหน่งเดิม           ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้
3.นายศักดิ์เสถียร  สวนสุข    ตำแหน่งเดิม           ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
4.นายไพศาล  หิรัญสาลี        ตำแหน่งเดิม           อธิบดีอัยการภาค 1
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้ตรวจราชการสำนักงานอัยการสูงสุด
5.นายปฏิพงษ์  สละสวัสดิ์      ตำแหน่งเดิม           อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 สำนักอัยการสูงสุด
6.นางสาวบงกชทิพ  เสรีเลิศวิวัฒน์        ตำแหน่งเดิม           อัยการประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.นายจรินทร์  ตันชัชวาล        ตำแหน่งเดิม           อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                          ตำแหน่งปัจจุบัน      อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีและช่วย เหลือประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

 มอบเงินสนับสนุนค่าเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวจันทิกา ใจสนุก นักกีฬาทางอากาศ พาราไกลดิ้ง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 (Phuket 2014) ซึ่งได้รับรางวัล เหรียญทองประเภทบุคคลและทีมเป็นอันดับหนึ่งในเอเซีย และรองแชมป์โลก อันดับที่ 1

มอบเงินและเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ประเภทส่วนราชการ
รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่   ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่   ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้แก่  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
รางวัลชมเชย   ได้แก่  -เทศบาลตำบลลาดชะโด   
                                 -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
                                 -เทศบาลเมืองอโยธยา
ประเภทสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่   โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้แก่  โรงเรียนบางบาล
รางวัลชมเชย   ได้แก่  -วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
                                 -โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
                                 -วิทยาลัยการอาชีพเสนา              


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด