ประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะและรองเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยธยา ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะและรองเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยธยา ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:13 น.

 อ่าน 2,305

วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา  นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะและรองเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยธยา และถวายคำบรรยายในหัวข้อ "อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ ปราศจากขยะ" และลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะแห่งใหม่ ที่ ต.มหาพรามหณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/873408876036773
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด