การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:53 น.

 อ่าน 1,410

วันนี้ (10 มี.ค.58) เวลา 09.30 น. นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 (ประธาน) นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประชุมประเด็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น   ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด