จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมใช้งานระบบประชุมกรมการจังหวัด และจะเริ่มใช้งานเมษายน นี้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมใช้งานระบบประชุมกรมการจังหวัด และจะเริ่มใช้งานเมษายน นี้

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:17 น.

 อ่าน 2,340

เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุมกรมการจังหวัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้พัฒนาระบบการประชุมกรมการจังหวัดโปร่งใส ไร้กระดาษ และได้จัดอบรมการบริหารจัดการ และนำเข้าเอกสารการประชุม ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการในจังหวัดเมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558 รวม 3 รุ่น  โดยนายวีร์รวุทธฺ  ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดอบรม ณห้อง 31121  อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อ18 มีนาคม ที่ผ่านมา

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

คลิก>>รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2558  อำเภอ 16 อำเภอ, สำนักงานจังหวัด,อบจ.,เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา,เทศบาลเมืองอโยธยา,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 อยุธยา,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด,สำนักงานการค้าภายในจังหวัด,สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด,สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1,สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1,ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา,โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

คลิก>>รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2558  ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 33 ส่วนราชการ, สำนักงานคลังเขต 1 พระนครศรีอยุธยา,สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธา 1,2 ,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1,2 ,สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1,สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

คลิก>>รุ่นที่ 3 วันที่ 20 มีนาคม 2558  ส่วนราชการส่วนกลางนอกเหนือจาก รุ่น 1 และ 2 , เลขานุการคณะทำงาน Agenda ทั้ง 22 คณะทำงาน

 

สำหรับหน่วยราชการที่จะนำเข้า ระบบประชุมกรมการจังหวัด >>กรุณากรอก username password

สำหรับผู้เข้าชมทั่วไป คลิกที่นี่

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด