“โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” พร้อมใจตั้งปณิธานในการทำความดี “1ชุมชน/หมู่บ้าน 1 ปณิธานความดี” เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” พร้อมใจตั้งปณิธานในการทำความดี “1ชุมชน/หมู่บ้าน 1 ปณิธานความดี”

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 12:54 น.

 อ่าน 12,490
         กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดร่วมดำเนิน "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" ในทุกชุมชน/หมู่บ้าน  สืบเนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์ดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคนตั้งปณิธานที่จะทำความดี และทำตามปณิธานความดีที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง และสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ในปีมหามงคล 2558 – 2560 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี ได้แก่
          ในปี พ.ศ. 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2  เมษายน 2558
          ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
          ในปี พ.ศ. 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90พรรษา 5 ธันวาคม 2560 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเจริญพระชันษา 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560 
 
         ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลสมัยยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่และตั้งปณิธานที่จะทำความดีและทำตามปณิธานความดีนั้น ตลอดระยะเวลา 3 ปี
 
          เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวของรัฐบาล และขยายผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัด อำเภอ และชุมชน/หมู่บ้านทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดร่วมดำเนินโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ในทุกชุมชน/หมู่บ้านทั่วประเทศ ในหลักการ “1 ชุมชน/หมู่บ้าน 1 ปณิธานความดี” โดยผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัด นำแนวทางการตั้งปณิธานความดี สื่อสารให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง โดยเริ่มต้นจากตนเอง เชื่อมโยงขยายผลไปสู่สังคม และร่วมกันทำกิจกรรมความดีตามแนวทางคุณธรรม จริยธรรม ก่อเกิดเป็นพลังของแผ่นดินที่เกิดจากความรักความสามัคคีของคนในชาติ
 
อ่านต่อ >> แบบรายงาน และ โครงการ
          
ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด