ขอเชิญเที่ยวงาน “อยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์ พุทธ-อิสลาม-คริสต์” 4 - 6 ก.ย. 58 นี้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเที่ยวงาน “อยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์ พุทธ-อิสลาม-คริสต์” 4 - 6 ก.ย. 58 นี้

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:48 น.

 อ่าน 5,339

ขอเชิญเที่ยวงาน “อยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์ พุทธ-อิสลาม-คริสต์
ในระหว่างวันที่ 4  - 6 กันยายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 16.00 - 22.00 น. 
ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  

 

              จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงาน เทศกาลสานสัมพันธ์พุทธ-อิสลาม-คริสต์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่าง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์
โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. – 22.00 น. ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

                โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการสายน้ำ สายสัมพันธ์ 3 ศรัทธา, นิทรรศการมีชีวิตพร้อมด้วยการสาธิตการทำอาหารคาวหวาน, กิจกรรมล่องเรือชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ตลอดเส้นทาง ชมพิธีเปิดงาน และการแสดงโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนการแสดงแสง, สี, เสียง การแสดงสื่อผสมเล่าขานถึงความสัมพันธ์ 3 ศาสนา และพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่มาพร้อมการจัดรูปแบบจำลองเป็นตลาดเก่าเมืองกรุงศรีฯ เพื่อเป็นกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

 

กิจกรรมภายในงาน“งานอยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์ พุทธ-อิสลาม-คริสต์” 

                   --> 1.นิทรรศการเชิงวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสานสัมพันธ์พุทธ – อิสลาม – คริสต์จุดนิทรรศการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่าน 3 ศาสนาในกรุงศรีอยุธยา พุทธ อิสลาม คริสต์ ตลอดระยะทางจะได้ยินเสียงเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศน์
ขับกล่อม ซึ่งในส่วนนี้ จะประกอบไปด้วยการจำลองสถานที่ต่างๆ ได้แก่ จุดถ่ายภาพตราสัญลักษณ์ของงาน, ป้อมเพชร จุดเริ่มต้นแห่งการค้า กับอารยะประเทศ, วัดพระศรีสรรเพชญ์ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี, หมู่บ้านฮอลันดา และโบสถ์ยอเซฟชุมชนศาสนาคริสต์, มัสยิดกุฎีช่อฟ้า มัสยิดแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาและ ลานสาธิตวัฒนธรรม
3 เชื้อชาติ 3 ศาสนา เป็นต้น

                    -->  2.กิจกรรมสาธิตนิทรรศการมีชีวิตในแต่ละวันมีกิจกรรมสืบสานสัมพันธ์
3 ศาสนา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประดิษฐ์หัตศิลป์เป็นพุทธบูชา (พุทธ), วัฒนธรรมอยุธยา-เปอร์เซีย, ท้าวทองกีบม้า ราชินีขนมไทย สืบสายใยไทย-โปรตุเกส (คริสต์) การสาธิตการประดิษฐ์กระทงใบตอง, มาลัยพุ่ม, พานพุ่ม, ขนมกะหรี่ปั๊บ, ขนมทองเอก, ขนมเสน่ห์จันเป็นต้นตารางการสาธิตนิทรรศการมีชีวิต ในแต่ละวัน ช่วงเวลา 16.00 น. – 22.00 น.

                     --> 3.ล่องเรือชมวัฒนธรรม สายน้ำ สายสัมพันธ์ 3 ศรัทธา วันละ 3 รอบ รอบละ 100 คน 16.00 น. – 17.00 น.การล่องเรือจะเริ่มที่ท่าน้ำวัดไชยวัฒนาราม ไปยังวัดธรรมาราม แล้วเลี้ยวกลับผ่านพระตำหนักฯ มุ่งหน้าไปยังป้อมเพชร แล้วจึงเลี้ยวขวาตามลำน้ำ ไปยังหมู่บ้านญี่ปุ่น และกลับลำมายังท่าวัดไชยวัฒนารามดังเดิม โดยตลอดระยะเวลาการล่องเรือจะมีวิทยากรให้ความรู้ตลอดเส้นทาง  สามารถติดต่อขอรับ บัตรล่องเรือ ฟรี  ได้ที่ ….  *** จุดลงทะเบียนบริเวณวัดไชยวัฒนาราม

                    --> 4.งานเทศกาลอาหารและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกประกอบไปด้วย สินค้าดีๆ ทั่วเมืองกรุงศรีอยุธยามาให้ได้จับจ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ข้าวของเครื่องใช้ ภายใต้แนวคิดตลาดย้อยยุค ซึ่งผู้ขายต้องทำการแต่งกายชุดโบราณ ใช้ภาชนะเป็นวัสดุธรรมชาติ มากถึง 80 ซุ้ม

                    --> 5.การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม (วันละ 2 รอบ : 19.45 น. และ 20.30 น. ณ เวทีกลาง)เล่าขานถึงความสัมพันธ์ 3 ศาสนา ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทั้ง ศาสนา พุทธ อิสลาม และคริสต์ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 องก์ ได้แก่

                             --> องก์ที่ 1 : ธารานำพามิตรสู่นาวานคร

        กล่าวถึง เกาะเมืองอยุธยา ที่มีแม่น้ำล้อมรอบ และยังเป็นเส้นทางสำคัญที่นำมาซึ่งมิตรประเทศ ขึ้นท่าที่ป้อมเพชร อันเป็นหน้าด่าน ประตูบ้าน ที่พร้อมเปิดต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

                             --> องก์ที่ 2 : ใต้ร่มบวร ศาสน์ศรัทธาแห่งกรุงศรี

       ถึงแม้จะต่างชาติพันธ์ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี บนแผ่นดินอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และศูนย์รวมจิตใจประชาชนทั้งผอง

                             --> องก์ที่ 3 : สานไมตรียั่งยืน คืนถิ่นอยุธยา

       จากความรุ่งเรืองนับตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบัน แลยังไปถึงอนาคต จะยังคงธำรงไมตรีอันยั่งยืน และงดงามระหว่างปวงชนทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ภายใต้ร่มโพธิสมภาร บนแผ่นดินอยุธยาธานี เพราะเราคือ “ไทย”

การแสดงวัฒนธรรม อารยธรรมกรุงศรี
การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อารยธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา 
เพื่อสร้างความเพลิดเพลินเจริญใจ สำหรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือน ด้วยการแสดงดังนี้

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : การแสดงโขน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตอนพรมมาศตร์

 

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 : การแสดงหุ่นละครโรงเล็ก ตอนหนุมานจับนางเบญจกาย

 

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558: การแสดงแหล่ โดย บุญโทน คนหนุ่ม


 

ที่มา  ภาพ/ข่าว : http://www.tiewpakklang.com/news/ayutthaya/19286/
 

ติดตามรายละเอียดงานได้ที่ http://aripfan.com/ayutthaya/


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด